ติดลม

ควายหนุ่มวัยรุ่น ผู้มีความฝันอยากบินบนท้องฟ้า… ติดลมเป็นควายที่มองโลกในแง่ดี สงบเสงี่ยม มีน้ำใจ ขยันและมีความกล้าที่จะลองทำในสิ่งใหม่ๆ และกล้าที่จะช่วยเหลือผู้คนอื่น แม้ว่าติดลมจะโตมากับวิถีชาวบ้าน แต่ก็พร้อมจะเปิดรับความรู้และนวตกรรมใหม่ๆ ปกติติดลมจะสุภาพเรียบร้อยแต่ถ้าถึงยามคับขันจะระเบิดความบ้าบิ่นขึ้นมาทันที

 

A teenage water buffalo who has a dream of flying. Tildom is an optimistic water buffalo who is kind, humble and diligent. He has courage to try new things and loves to help people. Even though he grew up in rural area, he always wants to learn the latest technology. Normally Tidlom is quiet and polite but he would instantly show his fearless side in emergency situation.

SHARE ON
Facebook