ประกาศ เปิดให้ใช้ภาพ ติดลม จำปา ฟรี ในภาคการศึกษา

วันครูปีนี้ (2020)

ติดลมและเพื่อน ให้ใช้ภาพการ์ตูนประกอบสื่อการเรียนการสอนได้ฟรี ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์
เพียงแจ้งความประสงค์มา รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

***ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญติใช้ภาพ***

__________________

ประกาศเพจติดลมห้อยเวหา
เรื่องอนุญาตให้ใช้ภาพตัวละครชุดติดลมห้อยเวหาในภาคการศึกษา

ทาง บริษัทไซโลสตูดิโอ จำกัด ผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนชุด “ติดลมห้อยเวหา” (Tidlom The Sky Hanger) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทจะเปิดให้ภาคการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำภาพตัวการ์ตูนชุด ติดลมห้อยเวหา ไปใช้ประกอบในสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้ที่ประสงค์จะใช้ภาพตัวการ์ตูนดังกล่าว สามารถขออนุญาตกับทางบริษัทผ่านทางออนไลน์ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับอนุญาต
ภาคการศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ครู อาจารย์ ชมรม หรือ กลุ่มกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น

2. รูปแบบที่อนุญาต
ให้ใช้ในลักษณะเป็นภาพประกอบเนื้อหา ในสื่อต่างๆ

3. สื่อที่สามารถใช้ได้
3.1 สื่อการสอนออฟไลน์
เช่น เอกสารการสอน โปสเตอร์สื่อการสอน อุปกรณ์การสอน ป้ายประกาศ ป้ายกิจกรรม ภายในสถานศึกษา เอกสารรายงาน ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน เป็นต้น
3.2 สื่อการสอนออนไลน์
เช่น สไลด์ เว็ปไซต์/เพจประกอบการสอน วิดีโอการสอน รายงานออนไลน์ ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน เว็ปไซต์ชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น
*** ไม่อนุญาตให้ ทำเป็นชุดมาสคอต หรือโลโก้ใดๆ เช่น โลโก้โรงเรียน โลโก้ชมรม เป็นต้น

4. ภาพที่นำไปใช้ได้
อนุญาตให้ใช้เฉพาะภาพที่กำหนดเท่านั้น โดยทางบริษัทไซโลสตูดิโอ จำกัด จะส่งชุดภาพให้ เป็นไฟล์ JPG และ PNG

ผู้ที่ประสงค์จะใช้ภาพการ์ตูนดังกล่าวต้องขออนุญาตกับทางบริษัทก่อน โดยดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูล ส่งเป็นไฟล์ JPG หรือ PDF มาที่ oh.sanya@zylostudio.com และรอเอกสารตอบกลับพร้อมไฟล์ภาพที่สามารถนำไปใช้ได้

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563

 

***ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญติใช้ภาพ***

 

 

 

SHARE ON
Facebook