Professional Meeting : Secret Talk (Line Sticker)

Product Details
ถ้าคุณประชุมทั้งวัน จนไม่ได้ทำอะไร
ถ้าคุณเบื่อจะฟังนายพล่าม
ถ้าคุณอยากจะวิ่งหนีออกไปจากห้องประชุม
สติ๊กเกอร์ ประชุมเป็นอาชีพ ตอนประชุมใต้โต๊ะ

โหลดเลย

SHARE ON
Facebook