ไอ้หม่อง

แจ็ครัสเซล นักกายกรรม ผู้มีพลังงานเเปี่ยมล้น มีความสามารถในทุกด้าน ยกเว้น “การคิด” ด้วยใจรักอิสระและไม่ชอบอุดอู้ในบ้านแคบๆ มันจึงชอบกระโดดข้ามกำแพงออกมาวิ่งเล่นนอกบ้านเสมอ และด้วยเหตุนั้นไอ้หม่องจึงยกย่องอาร์นี่สุนัขข้างถนนผู้มีชีวิตอิสระเป็น เป็นต้นแบบ

SHARE ON
Facebook