ไอ้แด่น

ร๊อดไวเลอร์ ตัวเขื่องบ้าพลัง ชอบแสดงอำนาจ ไอ้แด่นเป็นสุนัขตัวใหญ่ที่สุดในซอย เมื่อใดที่ได้ออกมานอกบ้าน เมื่อนั้นคือเวลาเบ่ง!

SHARE ON
Facebook