สร้าง Swatch ไล่สีได้ง่ายๆ ด้วย Blending Tool

ผมพูดเสมอว่า คนที่ใช้งานโปรเกรมเก่งๆ อาจไม่ได้รู้มาก แต่บังเอิญว่าเลือกใช่เครื่องมือคู่ใจได้ถูกเวลา
เทคนิกง่ายๆ สำหรับคนที่อยากจะทำ Object หลายๆ ชิ้นโดยอยากให้ แต่ละชิ้นมีการไล่สี ไล่โทน ที่เท่าๆ กัน
เช่น ไอคอน เรียงสี หรือ การทำสายรุ้งให้แต่ละชั้นไล่สีได้สวยงาม เราอาจใช้เครื่องมือที่โปรแกรมมีอยู่อำนวยความสะดวกให้เราอย่าง Tool ที่ชื่อว่า Blending Tool

สมมติว่าเราจะทำ วงกลมซ้อนกันหลายชั้น โดยมีการไล่สีในแต่ละชั้นด้วยดังภาพ


1 สร้างวงกลมขนาดเล็กที่เราจะให้เป็นวงในสุด กำหนดสีให้มันสีหนึ่ง ยกตัวอย่าง สีเหลือง
2 สร้างวงกลมขนาดใหญ่ ที่เราจะให้เป็นวงกลมวงนอกสุด กำหนดสีให้สีหนึ่ง ยกตัวอย่าง สีแดง
3 จัดวางวงกลมทั้งสองให้มีระยะห่างประมาณหนึ่ง

4 ใช้ Selection tool เลือกวงกลมทั้งสองวง
5 ไปที่ Main Menu / Object / Blend / Blend Options

6 ช่อง Spacing ให้เลือก “Specified Step”
7 ในกรณีนี้เราอยากได้ วงกลมซ้อนกัน 7 ชั้น แต่เรามี วงกลมวงแรก และวงสุดท้ายแล้ว เราจึงเลือกที่ 5 Steps แล้วกด OK


8 ไปที่ Main Menu / Object / Blend / Make จะเห็นว่ามีวงกลมเกิดขึ้นระหว่าง วงกลมทั้งสองอีก 5 วง โดยมีการไล่สีในระดับที่เท่าๆ กัน ถ้าใช้ Selection Tool เลือกและขบัย Object ไปมา จะเห็นว่า วงกลมทั้งหมดเป็นภาพเสมือน ไม่ได้เกิดขึ้นจริง โดยจะเห็นเส้น ลากยาวระหว่าง วงกลมปลายทางทั้งสอง

9 ไปที่ Main Menu / Object / Expand เพื่อ ทำให้วงกลมทั้งหมดเป็น Object จริงๆ

10 คลิ๊กขวา สั่ง Ungroup คราวนี้วงกลมทั้งหมดของเราก็จะแยกออกจากกัน

11 เลือก วงกลมทุกอัน แล้วสั่ง Align ทุกอันให้อยู่ตรงกลาง แล้วจัดเรียง Layer ใหม่ เราก็จะได้วงกลมสายรุ้งซ้อนกันตามที่ต้องการ


เราสามารถจัดเก็บ สีทั้ง 7 ที่มีการไล่เรียงแบบเท่าๆ กันไว้ใช้ได้ใน Swatch โดยเลือก Object ทั้งหมด ไปที่ Swatch Panel แล้วเลือก สัญลักณ์ Folder ด้านล่าง ชุดสีจะถูกจัดเก็บไว้ใน Swatch ให้เราใช้งานได้แล้ว
ด้วย Technique Blend เราสามารถ สร้าง เชพ และสี แบบไล่เรียงนี้ได้ง่ายๆ คุณอาจลองปรับเปลี่ยน Blend Option ในรูปแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการพลิกแพลงไปใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา

SHARE ON
Facebook